Open navigation

Phải làm sao khi nhận được kết quả từ chối: "phải có phụ lục đi kèm nếu NLĐ chưa có mã số BHXH"?

Quý đơn vị có thể tra cứu lỗi trong Lịch sử giao dịch của phần mềm iBH ở cột số 7 - Mô tả lỗi sẽ thấy lỗi là: Phải có phụ lục đi kèm nếu người lao động chưa có Mã số BHXH. 

  

Để khắc phục lỗi trên: 

+ Đối với hồ sơ Thu (600):


- Trường hợp NLĐ chưa có mã số BHXH thì phải nhập đầy đủ thông tin TK1-TS và phụ lục hộ gia đình để xuất ra mẫu TK1-TS khi nộp hồ sơ lên CQ BHXH 

- Riêng trường hợp "TM-tăng mới" và "TD-tăng chuyển đến nơi khác", nếu NLĐ đã có Sổ BHXH thì do yêu cầu của một số BHXH cần tờ khai TK1-TS nên trên chương trình có hỗ trợ thêm đối với 2 trường hợp này: nếu chỉ nhập đến cột CMND thì xuất ra không có TK1-TS, còn nhập qua bắt đầu từ địa chỉ khai sinh thì sẽ xuất ra có TK1-TS và phần mềm sẽ yêu cầu nhập đầy đủ.

 

+ Đối với hồ sơ Phường/Xã (603):


- Xóa sheet TK1-TS

- Trên danh mục hồ sơ bỏ chọn mẫu TK1-TS > nhấn Ghi.

- Sau đó chọn lại mẫu TK1-TS (chắc chắn rằng sau khi chọn lại TK1-TS phải trống dữ liệu).

- Kiểm tra D03-TS nhập đủ thông tin CMND (nếu có) > nhấn chuyển dữ liệu sang TK1-TS.

- Trên TK1-TS điền các dữ liệu còn thiếu (có thể làm bằng cách xuất ra file mẫu có số liệu điền thông tin còn thiếu vào và nạp ngược vào).


Lưu ý: số CMND kiểm tra nếu D03-TS có thì trên TK1-TS phải có, nếu D03-TS không có thì trên TK1-TS cũng phải không có.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.