Open navigation

Cần nộp tờ khai vãng lai nhưng bị trả về lỗi: "Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý"?

Đang cần nộp tờ khai vãng lai nhưng bị trả về lỗi như hình:


Khi cần nộp tờ khai vãng lai thì việc đầu tiên là phải đăng ký với Cơ quan thuế (CQT) tờ khai đó. 

Ví dụ: CQT quản lý hiện tại là Cục thuế TP HCM. Nhưng bạn muốn gửi hồ sơ vãng lai đến CQT Quận 7 thì bạn phải đăng ký tờ khai đó với CQT quận 7. 

Cách đăng ký hồ sơ vãng lai xem tại đây.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.