Open navigation

Tờ khai bổ sung bắt buộc điền "Mã giao dịch" ở mục KHBS. Mã này xem ở đâu?

Bước 1: Đăng nhập TaxOnline và vào phần “Lịch sử giao dịch” trong mục “Kết xuất BC”. Tra cứu tờ khai cần điều chỉnh và kiểm tra cột thông báo từ TCT (cột 9).


Trong bảng thông báo mở file kết quả có mã 844 Ở đây sẽ có mã giao dịch cần lấy (mã 214Bước 2: Quay lại phần khai báo bổ sung và nhập mã giao dịch lấy được ở bước 1 vào phần KHBS.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.