Open navigation

Trường hợp muốn thay đổi thông tin người liên hệ (email, điện thoại) với CQ BHXH thì làm thế nào?

Đơn vị đăng nhập vào ứng dụng iBHXH chọn vào mục Hồ sơ điện tử chọn Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

Chi tiết tại đây

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.