Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.13

Ngày phát hành: Thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Tính năng mới

   1- Ký và nộp hồ sơ BHXH: Thêm kiểm tra XSD đối với chức năng Trình ký và Ký hồ sơ.

   2- Kết xuất BC: Thêm chức năng “Trình ký Google Drive (Dịch vụ công)”.

   3- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.13.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.