Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.26

Ngày phát hành: Thứ 5, ngày 30 tháng 03 năm 2023. 


Các cải tiến bao gồm:

   1- Hồ sơ 630: Thêm chức năng tính lại trong tờ khai 01B-HSB. Hỗ trợ tính “Tổng số ngày nghỉ”.             Thêm tự động thông tin tài khoản ngân hàng từ Thông tin đơn vị khi tạo mới hồ sơ.

   2- Hồ sơ 600: Tối ưu nạp dữ liệu Giảm LĐ đối với trường hợp không có thông tin tờ khai TK1-TS.

   3- Tờ khai D01-TS: Tối ưu hiển thị.

   4- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.26.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.