Open navigation

[CQT xác nhận] – Không hợp lệ: 20026 - Không tìm thấy thời gian ký trong chữ ký số


- Nguyên nhân: Do đường truyền không ổn định trong quá trình gửi hóa đơn.

- Hướng xử lý: Anh/Chị lập lại hóa đơn mới để ký và gửi cho CQT

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.