Open navigation

Muốn nộp tờ khai "Thuyết minh báo cáo tài chính" sau khi đã nộp tờ khai BCTC thì vào đâu?

Trường hợp đã nộp thành công tờ khai Báo cáo tài chính và muốn nộp thêm các file đính kèm như Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo đã kiểm toán thì làm theo các bước như hình

Chọn loại báo cáo cần đình kèm (ví dụ trong hình là BCTC TT200)

Sau đó bấm vào dấu ... để chọn file cần đính kèm (word, excel)

Khi Lưu thành công thì chọn Kết xuất Báo cáo để Ký và gửi tờ khai.

Lưu ý: Khi đinh kèm xong bấm "Lưu" mà bị mất file thì kiểm tra xem phần mềm diệt virus có đang bật không. Nếu có thì tạm tắt đi sau đó đính kèm lại. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.