Open navigation

Sai định dạng dữ liệu-HDon/DLHDon/NDHDon/DSHHDVu/HHDVu[28]/TSuat : định dạng không hợp lệ

- Nguyên nhân: Lỗi trong quá trình nhập liệu, người dùng chuyển dữ liệu vào phần mềm từ file mẫu excel hoặc qua phần mềm bán hàng trung gian bị sai định dạng thuế suất (Ví dụ: thuế suất đúng phải là ‘KCT’ nhưng chỉ truyền vào ‘kct’)

- Hướng xử lý: Anh/Chị lập lại hóa đơn mới để ký và gửi cho CQT.

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.