Open navigation

Phải làm sao khi nạp file mẫu, phần mềm iBHXH báo lỗi "Culture is not supported" ?

Culture is not supported - Cách xử lý lỗi:

Lỗi này xảy ra khi bạn thực hiện xong hết các thao tác thiết lập để import file Excel (file mẫu) vào phần mềm iBHXH nhưng khi nhấn Tải dữ liệu thì báo lỗi.

Hình ảnh lỗi Culture is not supported:

Thông báo lỗi cụ thể của iBHXH:

Culture is not supported Parameter name: culture 3072 (0x0c00) is an invalid culture identifier

Các bước xử lý lỗi như sau:

1. Vào Windows/ Start/Control Panel

2. Chọn Clock and Region

3. Chọn Region

4. Trong phần Format, lựa chọn English (United States)

5. Fix lỗi Cultute is not supported thành công.

6. Import được file Excel vào iBHXH.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.