Open navigation

[CQT xác nhận]- Không hợp lệ: 20001- Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHdon/NDHDon/DSHHDVu/HHDVu[0]/THHDVu: Độ dài phải nằm giữa 0 và 500


- Nguyên nhân: Lỗi trong quá trình nhập liệu, người dùng nhập tên hàng hóa dịch vụ vượt quá 500 ký tự.

- Hướng xử lý:  Anh/Chị vui lòng lập lại tờ hóa đơn mới nhưng lưu ý tên hàng hóa dịch vụ không được vượt quá 500 ký tự.

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.