Open navigation

Lỗi từ Tổng cục thuế trả về:"Người nộp thuế đã nộp HSKT bổ sung lần 0, đề nghị gửi HSKT bổ sung lần 1 đến CQT)?

Lỗi xảy ra do tờ khai bổ sung đã nộp không khớp với hồ sơ trên hệ thống của cơ quan thuế.

Ví dụ:

-     Hệ thống thuế đang ghi nhận bạn đã nộp tờ khai bổ sung lần 0 và hiện tại bạn gửi tờ khai bổ sung lần 2 thay vì lần 1 thì thông báo lỗi sẽ xuất hiện. 

Cách khắc phục lỗi: bạn chỉ cần gửi lại tờ khai bổ sung lần 1. 

Trường hợp không rõ tờ khai nào được gửi đến CQT lần gần nhất, đề nghị liên hệ với cán bộ thuế để được làm rõ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.