Open navigation

Tại sao đã gia hạn phần mềm rồi nhưng chưa được thêm ngày sử dụng?

Sau khi đã gia hạn thành công phần mềm (TaxOnline, iBHXH) bước tiếp theo bạn phải làm là kích hoạt gói sản phẩm vừa được gia hạn. 

Khi đã kích hoạt thành công gói dịch vụ thì bạn sẽ được cộng thêm ngày sử dụng dịch vụ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.