Open navigation

Tôi muốn lấy kết quả xử lý hóa đơn, phải làm thế nào?

Để Lấy kết quả xử lý hóa đơn trong phần mềm iXHD, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

. Trên thanh tiêu đề, chọn “Hóa đơn điện tử” (1)

. Nhấp vào “Danh sách hóa đơn CQT” (2)

. Tùy chọn Mẫu số/Ký hiệu hóa đơn cần xử lý (3)

. Chọn “Từ ngày”“Đến ngày” (4)

. Nhấp vào “Tìm kiếm (F5)” (5) để tra cứu hóa đơn

. Check vào ô “Chọn” (6) ở cuối cùng tờ hóa đơn cần lấy kết quả

. Tùy theo số lượng tờ hóa đơn, Anh/Chị lựa chọn “Lấy kết quả theo ngày hoặc Lấy kết quả từ CQT từng tờ” (7)

. Kết quả sẽ được hiển thị tại “Mã cơ quan thuế” (8)

 

 

Nếu hóa đơn vẫn chưa được cấp mã, Anh/Chị vui lòng nhấp vào link sau để kiểm tra nguyên nhân và hướng xử lý

. Tại sao hóa đơn không được CQT cấp mã?

. Những hóa đơn không được cấp mã phải xử lý như thế nào?

 

Chúc Anh/Chị thành công.

 

Trân trọng cảm ơn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.