Open navigation

Sổ hộ khẩu đã bị thu hồi thì điền thông tin gì vào HS báo tăng?

Nếu sổ hộ khẩu đã bị thu hồi, trong trường hợp muốn đăng ký thay đổi thông tin về cư trú của mình thì NLĐ có thể đăng ký thông tin này bằng giấy xác nhận thông tin cư trú do địa phương cấp. Trong trường hợp nộp hồ sơ báo tăng BHXH, NLĐ sẽ điền thông tin được xác nhận trên giấy này vào phần thông tin về cư trú của mình trên hồ sơ. Ngoài ra, NLĐ cần cung cấp đầy đủ các thông tin khác yêu cầu trong quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội. 


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.