Open navigation

Tại sao HS 630 báo lỗi loại chế độ?

Khi thực hiện HS chi chế độ 630 mà ứng dụng báo lỗi này thì chọn lại 1 loại chế độ để lập HS thôi, nếu có phát sinh nhiều loại chế độ cùng lúc thì lập nhiều HS (mỗi HS là 1 loại). Không được chọn cùng lúc cả 3 loại chế độ trong cùng một HS, căn cứ QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-BHXH áp dụng từ ngày 01/03/2022.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.