Open navigation

Phải làm sao khi nhận được KQ HS từ chối: Lỗi xử lý trên service BHXH?

Nếu bạn nhận được kết quả hồ sơ từ chối với lỗi "Lỗi xử lý trên service BHXH", thì bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Tra cứu lỗi trong Lịch sử giao dịch của phần mềm iBH ở cột số 7 - Mô tả lỗi để xác định nguyên nhân cụ thể.

  2. Kiểm tra lại thông tin hồ sơ đã nhập và đảm bảo rằng các thông tin đều đúng và đầy đủ.

  3. Nếu thông tin đã đúng và đầy đủ, thì bạn cần thử gửi lại hồ sơ bằng cách vào lại phần mềm iBHXH và tiến hành gửi lại hồ sơ.

  4. Nếu vẫn gặp phải lỗi trên, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của phần mềm iBHXH hoặc đơn vị BHXH để được hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Lưu ý: Nếu trong quá trình kê khai hồ sơ phát sinh lỗi khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ (email hotro@ts24.com.vn)để được hỗ trợ giải quyết.

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.