Open navigation

Lỗi từ Tổng cục thuế trả về:"Trường hợp quyết toán tại tờ khai bổ sung phải trùng với trường hợp quyết toán tại tờ khai chính thức"?

Khi bạn gửi tờ khai bổ sung, ở chỉ tiêu "trường hợp quyết toán" nếu bạn chọn khác so với tờ khai chính thức đã nộp lần đầu thì sẽ bị trả lỗi như sau:

Để khắc phục lỗi trên bạn vào lịch sử giao dịch mở tờ khai đã nộp kiểm tra xem trước đó đã chọn loại quyết toán nào.


Khi đã kiểm tra xong, bạn vào tờ khai bổ sung điều chỉnh lại chỉ tiêu này cho đúng. Trường hợp chỉ tiêu này bị sai ngay tờ khai chính thì bạn liên hệ Cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.
 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.