Open navigation

Ký tờ khai nhưng phần mềm báo lỗi gói dịch vụ không hỗ trợ?

Vào "Thông tin đơn vị" như hình dưới để kiểm tra xem gói dịch vụ đã được chọn chưa.

Trường hợp gói dịch vụ đã được chọn nhưng vẫn lỗi thì xem gói dịch vụ đang để là BC hay BS. Nếu gói BC thì bạn phải sử dụng chữ ký số SAFE-CA mới ký được. 

Nếu bạn đang sử dụng gói BC và đang dùng chữ ký số khác SAFE-CA thì liên hệ bộ phận gia hạn để được hỗ trợ thêm (028) 3866-4188 line 3. email: giahan@ts24.com.vn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.