Open navigation

Lỗi từ Tổng cục thuế trả về: "Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn kỳ tính thuế đăng ký nộp tờ khai"?

Nếu bạn đang nộp tờ khai có kỳ tính thuế nhỏ hơn kỳ tính thuế đang được ghi nhận trên hệ thống thuế thì sẽ gặp lỗi như sau:

Ví dụ: Bạn đang nộp tờ khai có kỳ tính thuế tháng 06/2022. Nhưng hệ thống thuế đang ghi nhận kỳ tính thuế là tháng 07/2022 thì sẽ gặp lỗi trên. Để khắc phục lỗi bạn cần đăng ký lại kỳ tính thuế tháng 06/2022. Cách đăng ký bạn xem tại đây.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.