Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.24

Ngày phát hành: Thứ 2, ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Các cải tiến bao gồm: 

  1 - Quản lý NLĐ: Tối ưu nạp dữ liệu DM vị trí công việc. Tối ưu chức năng Tính lại (Dữ liệu Bảng kê đóng BHXH và CĐ, Bảng kê đã duyệt và nộp tiền BHXH).

  2 - Hồ sơ 600: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

  3 - Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Đồng bộ chức năng với ứng dụng TaxOnline.

  4 - Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.24. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.