Open navigation

[CQT xác nhận]- Không hợp lệ: -1- Lỗi trạng thái mst


- Hướng xử lý: Anh/Chị truy cập website http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp để kiểm tra tình trạng hoạt động của MST người mua và người bán. 

  • Trường hợp 1: Nếu 1 trong 2 MST có vấn đề (Ngừng hoạt động/Đổi địa điểm nhưng chưa hoàn tất thủ tục/Bị khóa/….). 

        Anh/Chị vui lòng liên hệ CQT để được xử lý.

  • Trường hợp 2: Cả 2 MST đều đang hoạt động bình thường.

        TS24 tự động gửi lại hóa đơn bị lỗi này đến CQT. Anh/Chị không cần xuất lại hóa đơn này, kết         quả sẽ được trả về trong 1-2 ngày sau.

Để lấy kết quả xử lý hóa đơn, bạn chỉ cần click vào link và làm theo hướng dẫn. 

Link: Lấy kết quả xử lý hóa đơn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.