Open navigation

Khi cài lại máy tính hoặc muốn cài ứng dụng iBHXH qua máy tính khác để tiếp tục làm việc thì làm cách nào?

Để sao lưu – phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


1. Sao lưu dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục "Tùy chọn" (1)"Sao lưu dữ liệu" (2)  


Hoặc chọn vào mục “iBHXH” (1) > “Sao lưu dữ liệu” (2). 


Xuất hiện bảng hướng dẫn sao lưu dữ liệu iBHXH, nhấn chọn “Tiếp tục” (3).  


- Tại giao diện “Hỗ trợ sao lưu dữ liệu iBHXHTM”, nhấn chọn dấu “…” (1) để mở cửa sổ lưu file dữ liệu, tùy chọn vị trí lưu tại máy tính và đặt tên cho file lưu (2) > chọn “Save” (3) > “Bắt đầu sao lưu” (4) để chương trình thực hiện quá trình sao lưu. 


2. Phục hồi dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục "Tùy chọn" (1) > "Phục hồi dữ liệu" (2)   

 

hoặc chọn vào mục “iBHXH” (1) > “Phục hồi dữ liệu” (2).  


  Xuất hiện bảng hướng dẫn phục hồi dữ liệu iBHXH, nhấn chọn “Tiếp tục” (3)


- Tại giao diện “Hỗ trợ phục hồi dữ liệu iBHXH”, nhấn chọn dấu “…” (1), để chỉ đường dẫn mở file sao lưu trong máy tính để thực hiện phục hồi lại dữ liệu trong iBHXH (2) > nhấn chọn “Open” (3) > “Bắt đầu phục hồi” (4) để chương trình phục hồi lại dữ liệu vào máy tính cho người dùng. 


Trường hợp người dùng sử dụng máy tính mới thì thực hiện sao chép file sao lưu sang máy mới và thực hiện các bước phục hồi dữ liệu như hướng dẫn trên, sau khi đã cài đặt ứng dụng iBHXH™ vào máy tính.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.