Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.38

Ngày phát hành: Thứ 3, ngày 11 tháng 07 năm 2023.

Các cải tiến bao gồm: 

   1- Tờ khai D01-TS: Tối ưu tải dữ liệu (Mở Form nhập liệu).

   2- Xem XML BHXH: Cập nhật mẫu in CTKT TNCN.

   3- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.38.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.