Open navigation

Lỗi -1:Trùng thông điệp


- Nguyên nhân: Hệ thống CQT không ổn định.

- Hướng xử lý:  TS24 tự động gửi lại hóa đơn bị lỗi này đến CQT. Anh/Chị không cần xuất lại hóa đơn này, kết quả sẽ được trả về trong 1-2 ngày sau.

Để lấy kết quả xử lý hóa đơn, bạn chỉ cần click vào link và làm theo hướng dẫn. 

Link: Lấy kết quả xử lý hóa đơn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.