Open navigation

Cách thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN thế nào?

Để thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn hoặc thay đổi thiết bị chữ ký số (USB Token), hay điều chỉnh thông tin số điện thoại và Email với hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện theo hướng dẫn tại đây


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.