Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.31

Ngày phát hành: Thứ 2, ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Tính năng mới: Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm chức năng lọc theo tình trạng. Thêm chức năng chọn 1000 dòng khi xuất, ký, gửi email.

Các cải tiến bao gồm:

   1- TS24 ID: Tối ưu chức năng Đăng xuất.

   2- Hồ sơ 630: Tối ưu tạo lần mới (Mặc định chọn "Có gửi kèm hồ sơ giấy" đối với cơ quan BHXH trong Tp. Hồ Chí Minh).

   3- Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Tối ưu chức năng ký PDF. Tối ưu chức năng đồng bộ dữ liệu qua Google Drive.

   4- Xem XML BHXH: Cập nhật xem M01B-HSB. Cập nhật xem Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

   5- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.31.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.