Open navigation

Tôi muốn thay đổi tên của tài khoản TS24 ID do ban đầu nhập sai thì làm thế nào?

Truy cập vào đường link https://www.ts24.com.vn/id/login.html để thực hiện thao tác cập nhật như sau:

- nhập email & mật khẩu là TK đăng nhập (1)

- thực hiện xác minh mã bảo mật (2)

- nhấn Đăng nhập (3)

Tại giao diện Tài khoản TS24 ID, nhấp chuột vào biểu tượng chỉnh sửa 

Tiếp tục nhập thông tin cần điều chỉnh, ở đây là ô Họ tên (1) và nhấn nút Cập nhật (2) để hoàn tất quá trình.

Đăng xuất ứng dụng iBH, đăng nhập lại và xem lại thông tin đã điều chỉnh thành công.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.