Open navigation

Lập thông báo sai sót – Hình thức xử lý hóa đơn: Điều chỉnh

Để Lập thông báo sai sót – Hình thức xử lý hóa đơn: Điều chỉnh, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Thực hiện lập thông báo sai sót trên phần mềm iXHD 

. Trên thanh tiêu đề tìm đến mục "Hóa đơn điện tử" (1)

. Chọn "Danh sách hóa đơn CQT" (2)

. Chọn Mẫu số/Ký hiệu hóa đơn phù hợp (3)

. Nhập "Từ ngày" và "Đến ngày" và bấm "Tìm kiếm" để tìm hóa đơn (4)

. Tích vào ô “Chọn” (5) ở cuối hóa đơn có sai sót

. Nhấp vào "Thông báo sai sót" (6)


 

 

. Sau khi giao diện Thông báo sai sót xuất hiện, người dùng chọn “Tính chất TBáo”“Điều chỉnh” và nhập “Lý do” thông báo (1) > Nhấp vào "Lưu lại" (2) lập TBSS. 

. Để gửi thông báo đến Cơ quan thuế, người dùng vào “Danh sách thông báo”, chọn thông báo đã lưu và thực hiện các bước: “Ký trực tiếp” (1) > Chọn CKS (2) > “Ký” (3) > "Gửi CQT" (4) 

 

2. Kiểm tra kết quả, lập hóa đơn điều chỉnh.

            2.1. Kiểm tra kết quả

. Để theo dõi kết quả xử lý của CQT, chọn “Hóa đơn điện tử” (1) tại thanh tiêu đề > sau đó chọn “Thông báo sai sót” (2) > tại cột “Gửi đến CQT” (3) người dùng có thể theo dõi kết quả xử lý.  

 

            2.2. Lập hóa đơn điều chỉnh

. Đối với các thông báo được chấp nhận, người dùng nhấn vào dấu “+” (1) tại cột “Thuộc tính TBáo”, sau đó chọn “Có” (2) để truy cập giao diện điều chỉnh hóa đơn. 

 

Tại giao diện lập hóa đơn điều chỉnh, lưu ý:

. Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, người dùng vui lòng nhập số dương, khi đó trên tờ hóa đơn tại chỉ tiêu “Tổng tiền thanh toán bằng chữ” sẽ hiển thị câu “Điều chỉnh tăng + số tiền” 

            

. Tương tự đối với hóa đơn điều chỉnh giảm, người dùng nhập số âm, khi đó trên tờ hóa đơn tại chỉ tiêu “Tổng tiền thanh toán bằng chữ” sẽ hiển thị câu “Điều chỉnh giảm + số tiền”

 

Khi hoàn thành phía dưới tờ hóa đơn vừa lập sẽ có câu thông báo “Điều chỉnh cho hóa đơn số ******, ngày dd/MM/yyyy mẫu số ”

 

Trân trọng cảm ơn ./.

 

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.