Open navigation

Tôi xóa hóa đơn khỏi hệ thống không được

Chức năng này chỉ áp dụng nếu hóa đơn cần xóa là hóa đơn cuối cùng và chưa được ký điện tử.

Tuy nhiên, nếu xảy ra lỗi: "Vui lòng tắt phần mềm iXHD trên các máy ... "


Người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

. "TT Chung" (1) > "Thiết lập hệ thống" (2) > "Tham số hệ thống" (3)

. Xuất hiện giao diện Tùy chọn, nhấp vào "Xóa thông tin truy cập từ máy t..." (4) > "Có" (5) > "Đóng" (6)

Sau khi thực hiện xong các bước, quay lại giao diện tra cứu hóa đơn điện tử và xóa hóa đơn ra khỏi hệ thống.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.