Open navigation

Làm sao để có được biểu tượng tích xanh của CKS trên file PDF chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

Có 2 cách để chèn biểu tượng dấu tích xanh vào biểu tượng CKS trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên định dạng file PDF:

Cách 1: Cấu hình bên ngoài

Vào mục Tùy chọn (1) chọn Cấu hình ký số (2) chọn Nhấn vào đây để thêm hình (3) đồng thời tùy chỉnh hình sẽ hiển thị ở vị trí mong muốn ở khung bên trái.

Chọn hình (4) & (5) ở nơi đã lưu trên máy tính.

Nhấn Lưu thông tin (6) - kết thúc phần cấu hình CKS

Cách 2: Cấu hình bên trong

Vào Quản lý NLĐ (1) chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021) (2) chọn kỳ tính thuế

Nhấn nút Cấu hình chứng từ (3) nhập những thông tin bắt buộc trong phần chứng từ khấu trừ thuế TNCN và tiếp tục nhấn vào nút Cấu hình ký PDF (4), chọn hình đã lưu trong máy tính tương tự bước 4 & 5 ở phần cấu hình bên ngoài.

Chọn chứng từ cần ký số (1) nhấn Có (2) để chọn CKS (3) nhấn Ký (4)

Màn hình xuất hiện thông báo Ký thành công

Double click vào biểu tượng PDF để xem lại 

Quý khách có thể tải hình ảnh về để chèn như trên hướng dẫn:

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.