Open navigation

Hồ sơ kê khai chưa xong có thể lưu lại để lần sau kê khai tiếp không?

Khi đang kê khai HS, vì lý do nào đó mà đơn vị muốn lưu lại để lần sau kê khai tiếp thì nhấn vào nút Ghi (1), phần mềm sẽ hiển thị thông báo: Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? nhấn Không (2), thì phần mềm sẽ lưu lại tất cả những thông tin mà đơn vị đang kê khai nửa chừng. Lần sau chỉ cần chọn lại đúng số lần lập bên mục Danh sách rồi tiến hành kê khai tiếp.
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.