Open navigation

Phải làm sao khi nhận được KQ HS từ chối: mã CQBH không khớp với CQBH quản lý đơn vị?

Sau khi kiểm tra trên hệ thống thì thấy hồ sơ của mã đơn vị nộp đến BHXH bị báo lỗi và nộp không thành công. Đơn vị có thể tra cứu lỗi trong Lịch sử giao dịch của phần mềm iBH ở cột số 7 - Mô tả lỗi sẽ thấy lỗi là: Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị

 

- Đơn vị vui lòng kiểm tra lại MST trên phần mềmMST trong chứng thư số đã khớp với nhau chưa, kiểm tra mã đơn vị đã nhập không được có khoảng trắng.

 

- Gắn chữ ký số vào máy tính, vào lại phần mềm iBHXH > chọn "Đăng ký GĐ" > chọn "Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN" > Bấm Nộp hồ sơ.  

Sau đó vào lịch sử giao dịch kiểm tra thấy tình trạng hồ sơ Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị sử dụng dịch vụ I-VAN được chấp nhận đồng thời nhận được email xác nhận từ BHXH VN, thì đơn vị có thể làm các báo cáo để nộp điện tử.  

 

LƯU Ý: Nếu đơn vị đã kiểm tra và gửi lai hồ sơ thành công thì bỏ qua email thông báo này. Nếu trong quá trình kê khai hồ sơ phát sinh lỗi khác, vui lòng soạn email mới rồi gửi vào email: hotro@ts24.com.vn để TS24 hỗ trợ. 

  

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.