Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.37

Ngày phát hành: Thứ 6, ngày 07 tháng 07 năm 2023.

Các cải tiến bao gồm: 

1- Hồ sơ 603: Cập nhật mức lương cơ sở trên tờ khai D03-TS.

2- QLHS kê khai: Cập nhật mức lương cơ sở trên Tính mức hưởng BHXH.

3- Thanh trạng thái (Status Bar): Cập nhật mức lương cơ sở.

4- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.37.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.