Open navigation

Làm sao để nhận kết quả đóng BHXH (C12) tháng, quý?

Để nhận kết quả đóng BHXH (C12) tháng, , người dùng có thể thực hiện như sau trên ứng dụng iBHXH™:

  1. Chọn mục QLHS kê khai.
  2. Chọn Hồ sơ nhận về từ BHXH.
  3. Nhập thông tin cần nhận, bao gồm tháng cần nhận (theo định dạng mm/yyyy).
  4. Nhấn Tìm kiếm để lấy thông báo.

Sau khi thực hiện các bước trên, người dùng sẽ nhận được thông báo về kết quả đóng BHXH (C12) tháng. Lưu ý cần nhập thông tin đầy đủ và chính xác để đảm bảo nhận được kết quả chính xác từ cơ quan BHXH.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.