Open navigation

Cách ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN như thế nào?

Để thực hiện đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, trong trường hợp đơn vị chuyển đổi sử dụng sang nhà cung cấp I-VAN khác, người dùng thực hiện như sau:

- Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.

Lưu ý: thiết bị chữ ký số phải còn thời hạn sử dụng, nếu đã hết hạn dùng thì anh/chị vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để gia hạn lại thiết bị.

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1)“Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN” (2).- Kiểm tra và tuỳ chọn đúng thông tin chứng thư số (1) > nhấn chọn "Nộp" (2). - Hoàn tất đăng ký ngừng dịch vụ, vào mục Kết xuất báo cáo > Lịch sử giao dịch, thực hiện tra cứu kết quả, kiểm tra tình trạng "Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Ivan" nếu báo “Chấp nhận” thì người dùng đã ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của TS24 thành công.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.