Open navigation

Lỗi từ Tổng cục thuế trả về: "Lỗi khác (Tờ khai quyết toán TNDN thiếu BCTC)"?

Nếu nộp đồng thời 2 tờ khai: Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) thì khi tờ khai Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) được nhận trước so với tờ Báo cáo tài chính thì sẽ xảy ra lỗi như mô tả bên dưới.Cách khắc phục lỗi: Trước hết nộp Báo cáo tài chính, sau đó nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN).Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.