Open navigation

Hiện nay khi làm HS chốt sổ cho NLĐ, CQ BHXH còn trả tờ rời về cho đơn vị nữa không?

Hiện nay khi đơn vị báo giảm NLĐ và đã đóng đầy đủ các khoản tiền liên quan thì cơ quan BHXH sẽ trả tờ rời chốt sổ về cho đơn vị. Tuy nhiên, nếu không nhận được tờ rời thì có thể do NLĐ bị vướng vấn đề trong quá trình tham gia hoặc đơn vị nợ tiền cơ quan BHXH. Trong trường hợp này, đơn vị cần liên hệ với cơ quan BHXH để làm rõ vấn đề và giải quyết. 


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.