Open navigation

Tại sao không nhận được email kích hoạt khi nộp HS đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN?

Trường hợp này do hệ thống trả lời email tự động của BHXH VN bị trục trặc.

Nếu vẫn chưa nhận được email, sau 24 giờ kể từ khi nộp HS đăng ký ban đầu, đơn vị nộp lại HS đăng ký khác.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.