Open navigation

Phải làm sao khi nhận được KQ HS từ chối: Đơn vị không thuộc I-VAN hiện tại?

Sau khi kiểm tra trên hệ thống thì thấy hồ sơ của mã đơn vị nộp đến BHXH bị báo lỗi và nộp không thành công. Đơn vị có thể tra cứu lỗi trong Lịch sử giao dịch của phần mềm iBH ở cột số 7 - Mô tả lỗi sẽ thấy lỗi là: Đơn vị không thuộc I-VAN hiện tại

 

Để khắc phục lỗi này đơn vị thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.

 

Bước 2: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” > “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN”. Vào lịch sử giao dịch kiểm tra đợi tình trạng hồ sơ ngưng I-VAN được chấp nhận.

Bước 3: Vào lại vào mục “Hồ sơ điện tử” > “Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN” để đăng ký I-VAN. Vào email kiểm tra để lấy mã xác nhận và kích hoạt theo hướng dẫn trong email.

Bước 4: Kết xuất báo cáo ký và nộp lại hồ sơ bị báo lỗi

Trường hợp đơn vị không thực hiện đăng ký ngưng trên iBHXH thành công thì truy cập trang web https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ Sau đó đăng nhâp vào hệ thống với tên đăng nhâp là MST của đơn vị, nếu không biết mật khẩu thì nhấn vào Lấy lại mật khẩu, kiểm tra email để lấy tài khoản đăng nhâp. Vào mục Tài khoản chọn ngưng sử dụng.

 

LƯU Ý: Nếu đơn vị đã kiểm tra và gửi lai hồ sơ thành công thì vui lòng bỏ qua email thông báo này. Nếu trong quá trình kê khai hồ sơ phát sinh lỗi khác, vui lòng soạn email mới rồi gửi vào email: hotro@ts24.com.vn để TS24 hỗ trợ. 

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.