Open navigation

Sau khi nộp hồ sơ điện tử, kết quả hồ sơ có thể tra cứu ở đâu và cách làm như thế nào?

Đối với HS điện tử có 3 cách để tra cứu tình trạng & kết quả như sau:


Cách 1: CQ BHXH sẽ trả KQ giao dịch điện tử qua email đơn vị đăng ký ban đầu.


Cách 2: Tra cứu trong lịch sử giao dịch của iBHXH, ở đây chỉ hiển thị tình trạng của HS chứ không có file kết quả, vì KQ là bảo mật, chỉ gửi về email của đơn vị.


Cách 3: Tra cứu trực tiếp trên website DVC của BHXH VN https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.