Open navigation

Phải làm sao khi nhận được KQ HS từ chối: Lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu?

Khi nhận được KQ HS từ chối do lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu, quý đơn vị cần thực hiện các bước sau:

  1. Tra cứu lỗi trong Lịch sử giao dịch của phần mềm iBH ở cột số 7 - Mô tả lỗi để xác định lỗi cụ thể là gì. Trong trường hợp này, lỗi là "Lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu: {org.apache.axis2.AxisFault: Broken pipe}".

  2. Thử gửi lại hồ sơ trên phần mềm iBHXH, nếu hệ thống vẫn gặp lỗi thì đơn vị nên liên hệ với cơ quan BHXH để được hỗ trợ giải quyết sự cố.

  3. Nếu lỗi được xác định là do phía đơn vị (ví dụ: sai thông tin trong hồ sơ), đơn vị cần sửa chữa và gửi lại hồ sơ.

Chú ý rằng việc gửi lại hồ sơ cần phải đảm bảo thông tin được chính xác và đầy đủ.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.