Open navigation

Sai định dạng dữ liệu-HDon/DLHDon/NDHDon/DSHHDVu/HHDVu : Danh sách hàng hóa dịch vụ không được bỏ trống khi hóa đơn khác hóa đơn điều chỉnh


- Nguyên nhân: Lỗi trong quá trình nhập liệu, người dùng lập hóa đơn có 1 dòng hàng hóa bị rỗng.

- Hướng xử lý: Anh/Chị lập lại hóa đơn mới để ký và gửi cho CQT.

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nhấp tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.