Open navigation

Hướng dẫn đăng ký với cơ quan lao động trên iBHXH & Cổng DVC Quốc Gia

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHYT, BH THẤT NGHIỆP VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG

Trên cổng thông tin BHXH VN và iBHXH


Đăng ký cơ quan Lao động trên cổng dịch vụ công

Bước 1: Truy cập Cổng DVC Quốc gia (dichvucong.gov.vn), đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị sử dụng lao động (sử dụng USB ký số):

Bước 2: Tìm thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp và báo cáo tình hình sử dụng lao động - Bấm vào nút “Dịch vụ công trực tuyến” tại Trang chủ của Cổng DVC Quốc gia:

Chọn cơ quan thực hiện là “Bảo hiểm xã hội Việt Nam” rồi bấm Tìm kiếm:


Màn hình hiển thị danh sách các dịch vụ công do BHXH Việt Nam cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia:

Chọn “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp và báo cáo tình hình sử dụng lao động”

Bấm vào nút “Nộp trực tuyến” để thực hiện dịch vụ công.

Bước 3: Lựa chọn cơ quan nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động - Sau khi bấm “Nộp trực tuyến” ở bước 2, màn hình sẽ hiển thị giao diện để đơn vị sử dụng lao động có thể lựa chọn cơ quan nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động (Sở LĐTB&XH hoặc Phòng LĐTB&XH nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện)

(Lưu ý: đọc kỹ mục Ghi chú)

Bấm vào nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ ghi nhận đăng ký cơ quan Lao động nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động của đơn vị sử dụng lao động.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu khai báo tình hình sử dụng lao động và đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp có thể bấm vào nút “Tiếp tục” để thực hiện.


NẾU ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ NỘP HS QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA BHXH VN: làm tiếp bước 4.


Bước 4: Khai báo tình hình sử dụng lao động và đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. - Sau khi bấm vào nút “Tiếp tục” ở bước 3, hệ thống sẽ chuyển hướng sang Cổng DVC của BHXH Việt Nam để đơn vị sử dụng lao động có thể kê khai thông tin về tình hình sử dụng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Sau khi nhập đủ và đúng thông tin, chọn “Kê khai” rồi bấm “Xác nhận” để thực hiện ký số và hoàn thành việc nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thông tin thay đổi về người lao động sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH. Như vậy, đơn vị sử dụng lao động chỉ cần đăng ký cơ quan Lao động nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động, việc gửi báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm sẽ do Cổng DVC Quốc gia tự động lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của ngành BHXH gửi đến cơ quan Lao động, qua đó giúp đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được thời gian, chi phí như trước kia.


NẾU ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ NỘP HS QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA I-VAN TS24: thì nhấn Thoát.

Trên ứng dụng iBHXH thực hiện thao tác lập HS tăng, giảm như bình thường.

Lưu ý: khi có biến động lao động mới lập HS gửi, chứ không phải đăng ký xong rồi gửi HS, dữ liệu khi nộp qua CQ BHXH sẽ tự đồng bộ với CQ Lao động.


Lưu ý: điền đầy đủ thông tin trên mẫu D02-LT (bình thường không dùng đến) nhưng những thông tin này liên quan đến HS liên thông để nộp cho Bộ Lao Động.


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.