Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.35

Ngày phát hành: Thứ 2, ngày 26 tháng 06 năm 2023.

Các cải tiến bao gồm:

  1- Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Cập nhật chức năng trình ký Google Drive đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN và Thư xác nhận thu nhập.

  2- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.35.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.