Open navigation

Có thể tra cứu mã sổ BHXH của người lao động trên iBHXH được không?

Để thực hiện tra cứu thông tin mã số BHXH của người lao động, trong ứng dụng iBHXH người dùng có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:


1. Tra cứu nhanh theo chức năng “Tra cứu mã sổ BHXH”:

Người dùng có thể tra cứu mã số BHXH của người lao động trên ứng dụng iBHXH bằng cách sử dụng chức năng "Tra cứu mã sổ BHXH" và nhập đầy đủ thông tin cần thiết từ cột Họ tên đến cột Mã xã vào bảng tra cứu, sau đó nhấn "Tìm kiếm" để chương trình hiển thị mã số BHXH của người lao động. 2. Tra cứu trực tiếp trên giao diện nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ:

Trong quá trình nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ trên ứng dụng iBHXH, người dùng có thể tra cứu mã số BHXH cho người lao động trực tiếp trên giao diện nhập liệu. 

Ví dụ, khi lập hồ sơ Thu nghiệp vụ báo tăng mới, người dùng có thể nhập thông tin vào các cột "Họ và tên", "Ngày tháng năm sinh", "Số chứng minh" và vùng thông tin "Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán)" (1), đánh dấu vào cột "Chọn" (2) bên phải ngoài cùng (có thể chọn nhiều người để tra cứu cùng lúc), sau đó nhấn "Lấy mã sổ BHXH" (3) để chương trình tự động tra cứu và hiển thị mã số BHXH của người lao động. Khi xuất hiện bảng tra cứu thông tin mã sổ BHXH, người dùng cần nhấn "Tìm kiếm" (4) và chờ cho chương trình tự động kiểm tra và hiển thị thông tin mã sổ BHXH (5) của người lao động. Sau khi xác nhận thông tin chính xác, người dùng có thể nhấn "Lưu xuống" (6) để dữ liệu được cập nhật tự động vào bảng thông tin người dùng đang nhập liệu (7)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.