Open navigation

Đóng BHXH thời gian bao lâu thì NLĐ được lãnh BH thất nghiệp?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 49, Luật Việc Làm 2013, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp), người lao động cần đóng BHXH đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Điều này áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn. 

Tức là, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đóng BHXH ít nhất 12 tháng trong 24 tháng trước khi họ bị sa thải hoặc kết thúc hợp đồng lao động. 


Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng TS24 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.