Open navigation

Tại sao vào tờ khai môn bài lại báo lỗi hết liệu lực từ năm 2017?

Khi vào tờ khai môn bài nhưng bị báo lỗi như hình:


Trường hợp lỗi trên do bạn đang vào tờ khai theo thông tư cũ. Hiện tại tờ khai môn bài đã áp dụng theo thông tư 80. Để vào tờ khai theo TT mới bạn làm theo hướng dẫn như hình dưới.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.