Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.29

Ngày phát hành: Thứ 3, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

Các tính năng mới bao gồm:

   1- Cấu hình ký số: Thêm cấu hình One Drive.

   2- Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm nhóm chức năng OneDrive (Sao lưu OneDrive).

Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.29. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.