Open navigation

THÔNG BÁO | iBHXH cập nhật 15.0.28

Ngày phát hành: Thứ 4, ngày 12 tháng 04 năm 2023.

Cải tiến

   1- Cấu hình ký số: Tối ưu cấu hình ký PDF.

   2- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.28.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.